گروه نرم افزاری سفیر عشق http://www.safireshgh-apps.ir 2019-06-16T02:08:44+01:00 text/html 2019-03-31T18:58:39+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق اسرار آل محمد ع http://www.safireshgh-apps.ir/post/38 <div align="right"><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/asraricon.png" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">نسخه 1.1</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/a1.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/a2.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/a3.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><div align="center"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font color="#009900">کتابُ سُلَیْم بْن قِیْس هِلالی</font></span>&nbsp;کتابی تاریخی و به زبان عربی از شیخ ابوصادق سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی است. گفته‌اند این اثر اولین کتاب شیعه است و در زمان امیرالمؤمنین علی ع نگاشته شده است. کتاب سلیم بن قیس هلالی حاوی روایاتی درباره فضایل اهل بیت ، امام‌شناسی و اخباری درباره حوادث پس از رحلت رسول خدا (ص) است.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">شیخ ابوصادق، سُلَیم بن قیس هلالی عامری کوفی، از خواص اصحاب<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;امیرالمومنین&nbsp;</span>(ع) و<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;امام حسن&nbsp;</span>(ع) و<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;امام حسین&nbsp;</span>(ع) و<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;امام زین العابدین (ع)</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>و<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;امام باقر (ع)</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">این کتاب در بیان امامان شیعه با عناوین «<em style="box-sizing: border-box;">کتاب سلیم بن قیس هلالی</em>» و «<em style="box-sizing: border-box;">ابجد الشیعة</em>» تعبیر شده و شهرت یافته است. امام صادق (ع) می‌فرماید:</font></p><dl style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; text-align: start;"><dd style="box-sizing: border-box; line-height: 1.42857; margin-left: initial; margin-right: 0px;"><dl style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;"><dd style="box-sizing: border-box; line-height: 1.42857; margin-left: initial; margin-right: 0px;"><dl style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;"><dd style="box-sizing: border-box; line-height: 1.42857; margin-left: initial; margin-right: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><em style="box-sizing: border-box;">هر کس از شیعیان و دوستان ما کتاب سلیم بن قیس هلالی را نداشته باشد چیزی از مسائل ولایت ما نزد او نیست و از اسباب ما آگاهی ندارد. آن کتاب، الفبای شیعه است</em>.</font></dd></dl></dd></dl></dd></dl><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br style="box-sizing: border-box;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;متن کامل کتاب اسرار آل محمد ع (سلیم بن قیس هلالی)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;تنظیمات فونت و سایز متن و رنگ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3">&nbsp;امکان نشانه گذاری مطالب</font></p></div><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/asrar.alemohammad.safireshgh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div></div></div> text/html 2019-03-31T18:51:09+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق غدیرخم http://www.safireshgh-apps.ir/post/37 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/icon128.png" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">نسخه 1.1</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/g1.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/g2.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/g3.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/g4.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><div align="center"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3" color="#009900">* نرم افزار غدیرخم</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏واقعه غدیر از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است که در آن، پیامبر اسلام(ص) هنگام بازگشت از حجة الوداع در ۱۸ ذی‌الحجه سال دهم قمری در مکانی به نام غدیر خم، امیرالمومنین (ع) را ولی و جانشین خود معرفی کرد و فرمود " مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ " .حاضران در آن واقعه، با امیرالمومنین (ع) بیعت کردند.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">این معرفی بنا به دستور الهی در آیه تبلیغ بود. این آیه، کمی قبل از ۱۸ ذی الحجه سال دهم قمری نازل شد که به پیامبر(ص) دستور می‌داد آنچه خداوند بر او نازل کرده، ابلاغ کند و اگر پیامبر این کار را نکند، رسالتش را انجام نداده است. سپس آیه اکمال نازل شد که می‌گفت: امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">پیامبر(ص) و دیگر معصومان این روز را عید خوانده‌اند و مسلمانان، به‌ویژه شیعیان این روز را جشن می‌گیرند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;در این نرم افزار ما خطبه غدیر خم را به صورت کامل به همراه اعمال روز عید غدیر برای شما قرار داده ایم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;در برنامه منابع و اسناد خطبه غدیر خم نیز موجود است .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3">&nbsp;همچنین در برنامه امکان تنظیمات قلم نیز وجود دارد .</font></p></div><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/ghadire.khom.safireshgh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div></div> text/html 2019-03-31T18:37:58+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق مسابقه ساز !!! http://www.safireshgh-apps.ir/post/36 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/iconmosabeghe1.png" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">نسخه 1.1</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/111.jpg" alt="">&nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/222.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/333.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/44.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/555.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/66.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><div align="center"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3">در این اپلیکیشن شما می توانید یک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مسابقه طراحی کرده</span>&nbsp;و امتیازات هر سوال و جوایز مسابقه و اسامی شرکت کنندگان را در آن ثبت نمایید .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">بخش های برنامه :</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مدیریت&nbsp;</span>(جهت مدیریت اسامی شرکت کنندگان شامل ثبت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نام&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">گروه سنی</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">امتیازات کسب شده</span>&nbsp;، جوایز شامل ثبت جایزه ها و گروه سنی و ویرایش و حذف ، سوالات شامل ثبت سوالات و ویرایش و حذف و امتیاز هر سوال ، تنظیمات برنامه شامل تنظیم زمان پاسخگویی به هر سوال و پخش یا عدم پخش اصوات برنامه و &nbsp;...)&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مسابقه &nbsp;</span>( با وارد کردن نام شرکت کننده در این بخش امتیازات کسب شده او در صفحه مسابقه نمایش داده شد و با گرفتن امتیاز جدید برنامه به صورت خودکار امتیاز جدید را به امتیازات قبلی اضافه خواهد کرد . همچنین میتوانید در بخش امتیازات تنظیم نمایید که آیا مسابقه امتیاز منفی دارد یا خیر . که در این صورت اگر شرکت کننده پاسخ صحیح به سوالات ندهد برنامه امتیاز منفی برای او ثبت خواهد کرد . در بخش مسابقه سوالات به طور تصاوفی و بدون تکرار با تکان دادن گوشی یا کلیک روی دکمه سوال نمایش داده می شوند و شمارش معکوس برای پاسخ به سوال فعال خواهد شد . در صورت اتمام تایم دیگر شرکت کننده اجازه پاسخ دهی نخواهد داشت )</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جوایز&nbsp;</span>( در این بخش جوایز مسابقه که در قسمت مدیریت ثبت کرده بودید نمایش داده می شود )</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">امتیازات&nbsp;</span>( در این بخش امتیازات کسب شده هر شرکت کننده نمایش داده می شود )</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">قرعه کشی</span>&nbsp;( این قسمت شامل 3 بخش می باشد :</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;1 - قرعه کشی در اعداد ( شما تعداد مورد نظر خود را در برنامه وارد می نمایید برنامه به صورت تصادفی یک عدد را انتخاب خواهد کرد و قرعه کشی در اعداد به این صورت انجام می شود .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;2- قرعه کشی در اسامی شرکت کنندگان ، که برنامه به صورت تصادفی از بین شرکت کنندگانی که نام آن ها را در بخش مدیریت ثبت نموده اید یکی را انتخاب میکند .&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">3 - قرعه کشی آزاد در افراد ، زمانی که میخواهید فقط چند نام یا مورد را وارد کرده و بلافاصله قرعه کشی نمایید از این قسمت استفاده کنید. به این شکل که بلافاصله چند مورد را ثبت و بین آنها قرعه کشی میکنید . همچنین قبل از قرعه کشی امکان حذف موارد را دارید .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یادداشت&nbsp;</span>( در این بخش موارد مورد نظر و یادداشت های خود را در مورد مسابقه میتوانید وارد نمایید )</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br style="box-sizing: border-box;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;یکی از امکانات دیگر این برنامه</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">امکان پشتیبان گیری و همچنین بازیابی داده</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">هاست . که پس از ثبت موارد میتوانید از اطلاعا بکاپ گرفته و در صورت پاک شدن یا حذف برنامه دوباره انها را بارگزاری نمایید .</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3">در این برنامه سوالاتی که در بخش مسابقه پرسیده میشوند از دور بعدی حذف میگردند و شما از بخش مدیریت امکان بازگردانی سوالات را خواهید داشت .</font></p></div><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/mosabeghe.besaz.safir" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div></div> text/html 2019-03-31T18:21:42+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار عیون اخبارالرّضا ع http://www.safireshgh-apps.ir/post/35 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/icon.png" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">نسخه 1.1</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/11.jpg" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/22.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/33.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><div align="center"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3">کتاب <b>عیون اخبارالرضا</b> کتابی حدیثی درباره زندگی، آثار و روایات <b><font color="#cc0000">امام علی بن موسی الرضا(ع)</font></b> نوشته شیخ صدوق (متوفای ۳۸۱) عالم دینی شیعه امامیه. احادیث این کتاب در ۶۹ باب تنظیم شده است که بخشی از آنها گفته‌ های خود امام رضا(ع) است و بخشی دیگر احادیثی است که او از امامان پیش از خود، روایت کرده‌ است. عیون اخبار الرضا موضوع واحدی ندارد و به همین سبب در موضوعات مختلفی چون فقهی، اخلاقی ، سیره و کلام از منابع مهم شیعه به شمار می ‌رود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br style="box-sizing: border-box;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;69 باب کتاب عیون اخبار الرّضا ع به طور کامل</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;تنظیمات فونت و سایز متن و رنگ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.8;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3">&nbsp;امکان نشانه گذاری مطالب</font></p></div><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/oyoon.akhbar.safireshgh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0" align="bottom"></a></div><div><br></div></div> text/html 2017-12-16T13:22:54+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار محاسبه اعمال http://www.safireshgh-apps.ir/post/16 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/mohasebe.safireshgh_1a3d0896-4e4e-45f5-b2ba-60e9a5d63d80.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">نسخه 1.1</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/mohasebe.safireshgh_172d2086-c199-4d70-8161-39073440aa92.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/mohasebe.safireshgh_c988d854-22d8-4deb-9b0f-9ede37f629e2.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/mohasebe.safireshgh_812eb974-01d8-450a-9718-086492527130.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/mohasebe.safireshgh_e86b62dd-135f-4fca-8f27-b2d1a2b058d0.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/mohasebe.safireshgh_831b3e0c-0806-4531-9f01-80613ec1ba99.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/mohasebe.safireshgh_95e64d94-e7a9-456a-bb87-9e2d5f590177.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><strong>رسول خدا ص فرمودند : خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند و خود را وزن کنید قبل از آنکه شما را وزن کنند و آماده شوید براى عرضه بزرگ (روز قیامت) .</strong></font></div><hr><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏این برنامه جهت <font color="#FF0000"><strong>محاسبه واجبات و اعمال دینی</strong> </font>است . در هر بخش میتوانید جهت <font color="#FF0000"><strong>یادآوری&nbsp;</strong></font>هر مورد هشدار ذخیره کرده و آهنگ دلخواه برای یادآوری هر هشدار را نیز تنظیم نمایید .</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏در این برنامه میتوانید حساب و کتاب موارد زیر را همواره به همراه داشته باشید :</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> <strong>نماز&nbsp;</strong>( ثبت نمازهای قضا و امکان ویرایش هر مورد ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> </strong><strong>روزه&nbsp;</strong>( ثبت روزه های قضا و امکان ویرایش هر مورد ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></strong><strong>خمس و زکات&nbsp;</strong>(ثبت سال خمسی و زکات ، مبلغ ، تاریخ و ساعت یادآوری ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد پرداخت خمس و زکات ، امکان ویرایش و حذف هر مورد )</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> <strong>ادای حق امام عج</strong> ( ثبت خدمت انجام شده و شرح آن ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد انجام هر مورد ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong>بدهکاری ها</strong> ( نام طلبکار ، مبلغ کل بدهی ، محاسبه خودکار مبالغ پرداختی از بدهی و کسر آن و نمایش در مبلغ باقی مانده ، تاریخ دریافت بدهی ، شماره تلفن طلبکار و امکان تماس یا پیامک با یک کلیک ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد پرداخت بدهی ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> وعده ها&nbsp;</strong>(نام شخصی که به او وعده داده اید ، عنوان وعده ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد انجام وعده ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>نذرها&nbsp;</strong>( عنوان نذر ، تاریخ نذر کردن ، ثبت هشدار جهت یادآوری نذر ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>رد مظالم&nbsp;</strong>( عنوان ، مبلغ کل ، محاسبه خودکار مبالغ پرداختی از بدهی و کسر آن و نمایش در مبلغ باقی مانده ، امکان ویرایش و حذف هر مورد ) <strong><br></strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> سفر زیارتی</strong> (محل سفر زیارتی ، شرح ، ثبت هشدار جهت یادآوری موعد سفر ، امکان ویرایش و حذف هر مورد)</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>وصیت نامه&nbsp;</strong>(در این بخش یک وصیت نامه کامل به صورت pdf برای شما آماده گردیده که شما فقط موارد مورد نظر را در آن فرم پر خواهید کرد )</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> برنامه روزانه&nbsp;</strong>( عنوان هر کار ، ثبت تاریخ انجام آن مورد ، امکان ویرایش و حذف هر مورد )</font></p><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> امکان حذف و ویرایش رمز ورودی در بخش تنظیمات</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>امکان ثبت بی نهایت هشدار آزاد با تنظیمات مربوط به هشدار</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> ذکر شمار با امکان ذخیره</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> پرداخت انلاین نذورات تمام مراجع</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> امکان تنظیم رمز ورود برای برنامه</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">امکان پخش دعای فرج در برنامه</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/mohasebe.safireshgh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0" align="bottom"></a></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-12-16T13:06:38+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار مدیریت قرض الحسنه http://www.safireshgh-apps.ir/post/15 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/safireshgh.gharzolhasane_cd3e663d-4a26-45ee-90bb-4efed582d189.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">نسخه 1.0</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.gharzolhasane_d4ab41ed-a2a1-48b3-9d59-5cc3e1c248ae.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.gharzolhasane_777f95c1-85c3-4d27-b18c-79cbabb1379c.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.gharzolhasane_44d09431-1227-4aa4-8012-4044c227098e.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.gharzolhasane_aac0e22f-bfd1-49b0-b3fa-3605561efe78.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.gharzolhasane_30a53f03-0162-436a-8aaa-b7374bbe0250.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">برای نخستین بار نرم افزار مدیریت صندوق های قرض الحسنه خانوادگی یا سایر نهادها</font><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏اپلیکیشن 'قرض الحسنه ' برنامه <strong>بسیار کامل و مفیدی</strong> است برای کسانی که صاحب صندوق های خانوادگی یا صندوق های قرض الحسنه در مساجد یا سایر نهادها هستند .</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏توسط اپلیکیشن 'قرض الحسنه' می توانید :</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font>اعضاء صندوق خود را به <strong>صورت نامحدود</strong> به همراه <strong>تمامی مشخصات و عکس عضو مربوطه</strong><strong>&nbsp;</strong>ثبت نمایید و سپس تمامی اطلاعات عضو ثبت شده را به صورت عکس به همراه مشخصات به <strong>اشتراک&nbsp;</strong>بگذارید .</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong>وام های صندوق</strong> را به صورت <strong>نامحدود&nbsp;</strong>ثبت کنید . <strong>مبلغ وام ، مبلغ قسط ماهانه و تعداد ماهها برای پرداخت اقساط</strong> را ثبت نمایید .&nbsp;</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong>قوانین صندوق</strong> را در صفحه مجزا <strong>مشاهده&nbsp;</strong>و آن را با اعضا به <strong>اشتراک&nbsp;</strong>بگذارید .</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font>شما در این برنامه امکان انتخاب نوع هشدار به اهضا جهت پرداخت اقساط را دارید . هشدار از طریق پیامک ، ایمیل یا تماس تلفنی</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏شما در این برنامه امکان <strong>ثبت مشخصات صندوق&nbsp;</strong>خود را دارید . نرم افزار به طور <strong>خودکار&nbsp;</strong>مشخصات صندوق را در برنامه نمایش و در جاهای لازم استفاده خواهد کرد . مشخصات صندوق که میتوانید در برنامه وارد کنید شامل :&nbsp;</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> نام صندوق</strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font>نام مدیر صندوق</strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font>تاریخ تاسیس</strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font>مبلغ حق عضویت</strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏</font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong>مبلغ پس انداز ماهانه اعضاأ</strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font>قوانین صندوق</strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏<strong></strong></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></strong></font>ثبت وام های صندوق با مشخصات</strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏در بخش ثبت وام شما با وارد کردن <strong>ت</strong><strong>نها یک حرف</strong> از مبلغ وام و یک حرف از نام عضو لیست تمام وام ها و اعضایی که شامل آن حرف هستند را مشاهده خواهید کرد و به راحتی می توانید با <strong>یک کلیک</strong> کالا را در بخش مربوطه وارد کنید .</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏در این اپلیکیشن شما میتوانید براحتی پرداخت های اعضاء صندوق را مدیریت نمایید . به این صورت که با تیک زدن هر ماه برنامه به صورت خودکار مبلغ پس انداز آن عض را افزایش خواهد داد و در بانک داده برنامه ثبت خواهد کرد .</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏همچنین در بخش وام با تیک زدن هر ماه مبلغ قسط وام آن عضو از مبلغ کل وام دریافتی کسر خواهد و ثبت خواهد شد .</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏این برنامه به صورت خودکار تمامی محاسبات مورد نیاز را انجام خواهد داد ...</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏شما در این اپلیکیشن امکان ویرایش تمام مشخصات اعضا، ویرایش تمام مشخصات وام ها و ویرایش تمام مشخصات صندوقرا خواهید داشت ...</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight">‏در این برنامه یک ماشین حساب نیز قرار داده ایم تا براحتی بتوانید حساب و کتاب خود را بدون نیاز به خروج از برنامه و باز کردن ماشین حساب گوشی انجام دهید .</font></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/safireshgh.gharzolhasane?lang=fa" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0" align="bottom"></a></div></div> text/html 2017-12-16T09:16:38+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار فضایل زیارت قبر مطهر امام حسین ع + زیارت آنلاین http://www.safireshgh-apps.ir/post/14 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/safireshgh.fazayele.ziarat_d99e6b04-a617-43f9-9dbf-de75f9e24f7b.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نسخه 3.5</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.fazayele.ziarat_eb77058c-3d38-4385-b61e-d2b2f11f09d5.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.fazayele.ziarat_bbcfe057-3ef0-4325-80ed-3ba011e96bc4.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">فضایل زیارت و تربت قبر مطهر امام حسین ع مجموعه ای است برگرفته از <font color="#006600">کتاب شریف کامل الزیارات تألیف محدّث نامی ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه قمی</font> است که توسط استاد عزیز و گرانقدر استاد فرخ غدیرپور ( سفیرعشق ) گردآوری شده است . این کتاب شامل احادیثی نورانی از اهل بیت رسالت ع در<font color="#FF0000"> فضیلت زیارت بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین ع و شأن و مقام زوّار آن مرقد قدسی</font> ، به همراه متن زیارت عاشورا می باشد .</font><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<br></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏در این برنامه 6 زیارت و دعا را به صورت منتخب به همراه پخش صوتی انها قرار داده ایم .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏همچنین در این برنامه میتوانید به صورت آنلاین و مجازی حرم های الهی را زیارت نمایید .&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏در این کتاب آمده است :</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">فضایل زیارت امام حسین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>شأن و مقام زوّار امام حسین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>اهمیت زیارت اباعبدالله ع نسبت به حج</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>آداب زیارت امام حسین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>جواز تمام خواندن نماز در کنار حرم اباعبدالله ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>فضیلت زیارت آنن حضرت در حالت خوف</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> فضیلت انفاق کردن برای زیارت امام ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> فضیلت زیارت آن حضرت ع با پای پیاده</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>رفع حزن و اندوه در زیارت امام حسین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<font color="#660000">تمامی احادیث و متون دعا به صورت طبقه بندی شده و جداگانه در نرم افزار قرار گرفته تا شما بتوانید با سهولت بیشتری مطالب را مطالعه بفرمایید .</font></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<font color="#009900">زیارات منتخب برنامه شامل : زیارت عاشورا ، زیارت امیرالمومنین ع ، دعای علقمه ، زیارت حضرت ابوالفضل ع ، زیارت جامعه کبیره و استغاثه به امام زمان عج را قرار داده ایم ...</font></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏امکانات دیگر :</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* پخش زنده اماکن متبرکه شامل :</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- مسجد النبی(مدینه)</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- حرم مطهر امیرالمومنین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- حرم مطهر امام حسین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- حرم مطهر امام رضا (5 صحن )</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- کاظمین حرم امامین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- مسجد کوفه</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏-مسجد جمکران</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* متن و ترجمه زیارت مطلقه امیرالمومنین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* متن و ترجمه زیارت جامعه کبیره</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* متن و ترجمه زیارت حضرت ابوالفضل ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* متن و ترجمه دعای علقمه</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏*رابط کاربری زیبا</font></p><p><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/safireshgh.fazayele.ziarat" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" align="bottom" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0"></a></div></div> text/html 2017-12-16T09:11:30+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار زیارت آنلاین حرم های الهی http://www.safireshgh-apps.ir/post/13 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/ziarat.online.safireshgh_5ce56b82-f8a6-4d0f-a4e8-3caf64839b61.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نسخه 2.1</font></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/ziarat.online.safireshgh_e366caf0-46ef-47be-8273-c27460bbd37a.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/ziarat.online.safireshgh_57ef9418-a23a-45b7-835c-ae35e7fdb355.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/ziarat.online.safireshgh_b38e03eb-06ab-4fef-a328-cf8e29b8033f.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">در حال حاضر امکان زیارت آنلاین حرم امام حسین ع و حضرت ابوالفضل ع و حرم امام رضا ع ( از 5 زاویه ) و مسجد جمکران مقدور می باشد . دوربین حرم های دیگر از سرور و مرکز اصلی قطع هستند و عدم اجرای دوربین آنلاین ارتباطی با برنامه ندارد . ما هر زمانی که لینک ها از مرکز بروز شدند قطعا برنامه را آپدیت خواهیم کرد ...</font><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏******************************************</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏نرم افزار پیش رو ابزاری است جهت زیارت مجازی شما ...</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏علاوه بر آن شما از طریق برنامه می توانید با <font color="#FF0000">حرم امام رضا ع و حرم حضرت معصومه س ارتباط صوتی</font> برقرار کنید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏در این برنامه ما لینک دوربین های متصل در حرم ها را گنجانده ایم که با کلیک بر هر کدام می توانید به صورت زنده آن مکان را مشاهده فرمایید. اگر احیانا موفق به دیدن مکانی نشدید بدانید که مشکل از سرعت اینترنت شماست و یا امکان برقرای ارتباط با دوربین متصل در حرم در آن ساعت وجود ندارد و باید ساعت دیگری تلاش کنید و هیچ ایرادی به برنامه وارد نیست. بنابراین خواهشمندیم که نسنجیده نظر ندهید.</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏همچنین بدانید برقراری ارتباط با دوربین هایی که در ایران هستند با سرعت بهتر و راحت تری صورت می پذیرد. به همین خاطر اتصال با دوربین حرم های خارج از ایران نیازمند زمان بیشتری است. بدانید که ما مرتب لینک ها را چک می کنیم و در صورت تغییر برنامه را آپدیت خواهیم کرد.</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏از هر کجا که باشید میتوانید حرم های الهی را در زمان جاری و به صورت زنده مشاهده بفرمایید ..</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏پخش زنده حرم های الهی شامل :</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">مسجد الحرام (مکه)</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>مسجد النبی(مدینه)</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>حرم مطهر امیرالمومنین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>حرم مطهر امام حسین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>حرم مطهر امام رضا (5 زاویه . روضه منوره ، صحن انقلاب ، صحن جامع ، صحن آزادی و صحن جمهوری )</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>کاظمین حرم امامین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>مسجد کوفه</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>مسجد جمکران</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏همچنین در هر بخش <font color="#FF0000">متن زیارت مربوط به هر حرم</font> را نیز برایتان قرار داده ایم ..</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/ziarat.online.safireshgh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" align="bottom" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0"></a></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-12-16T09:07:30+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار مرور وقایع تاریخ http://www.safireshgh-apps.ir/post/12 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/safireshgh.moroure.tarikh_bbb24cbf-5ebb-463e-a3d3-e2bdf7fc087f.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نسخه 6.8</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.moroure.tarikh_a5228e22-e305-4e60-88b1-3b68c1237c82.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.moroure.tarikh_17c38094-bc63-4886-aa02-400ddc4862ae.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">توجه کنید که در این نرم افزار <font color="#FF0000">فقط وقایع تقویم قمری</font> درج گردیده است . که البته <font color="#FF0000">کاملترین </font>مجموعه وقایع تاریخ قمری است .</font><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏توضیحات و شرح مناسبات مندرج در برنامه ، محصول مطالعات بسیار زیادی بوده است ...</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏این برنامه <font color="#009900">کاملترین مجموعه وقایع تاریخ قمری</font> است که در آن وقایع مهم ، از زمان <font color="#FF0000">هبوط حضرت آدم ع </font>گردآوری شده است . گردآوری و تهیه مطالب این برنامه توسط استاد گرانقدر فرخ غدیرپور انجام شده است . تلاش استاد بر این بوده که کامل ترین مجموعه از حوادثی را که در طول تاریخ دین مبین اسلام به وقوع پیوسته برای اهلش جمع آوری نماید و الحق که این تلاش نتیجه ای عالی در بر داشته است .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏استاد گرانقدر توضیحات بسیار مفصلِ تمام وقایع را نیز در وب سایت مرور تاریخ قرار داده اند که لینک آن در نرم افزار موجود می باشد.</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏مرور وقایع تاریخ در حقیقت مرور و بررسی احوال تمامی کسانی است که نقشی در فراز و فرودهای تاریخ اسلام داشته اند . در این برنامه شما با ورود به صفحه مربوط به هر ماه قمری و کلیک بر روز مورد نظر می توانید سرفصل رویدادهای آن روز را مشاهده کنید و همچنین با کلیک بر عنوان هر مناسبت می توانید توضیحات مفصل مربوط به تمام رویدادها را مطالعه فرمایید .&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏ظاهر این برنامه را همچون یک تقویم برای شما ساخته ایم که شما براحتی میتوانید با کلیک بر هر روزی از روزهای ماه قمری وقایع آن روز را مشاهده نمایید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<strong>بررسی کلی امکانات برنامه :</strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">بررسی سرفصل رویدادهای تاریخی با کلیک بر تاریخ روز</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>امکان مطالعه شرح و توضیح هر مناسبت با کلیک بر عناوین مناسبات</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>جستجو در مناسبات</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>نمایش تاریخ قمری روز جاری</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>اسلاید منو جهت دسترسی سریع به بخش های مختلف</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>رابط کاربری زیبا</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>امکان انتخاب ماه مورد نظر از درون صفحه هر ماه</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/safireshgh.moroure.tarikh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" align="bottom" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0"></a></div></div> text/html 2017-12-16T09:02:35+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار فروشگاه من http://www.safireshgh-apps.ir/post/11 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/safir.my.shop_d4f8d6bf-2f5e-4ed1-b933-78058df37cde.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نسخه 1.3</font></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safir.my.shop_19c39c5a-2253-4d8b-ba54-7ec90b417139.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safir.my.shop_0c2368f1-6945-48d9-bb5d-9dc8f57aa7b7.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safir.my.shop_0f0b53c8-ceb7-4079-9f25-efa13954bb63.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safir.my.shop_904e9f1b-a6c4-43a2-a730-9843c6d84477.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">برای نخستین بار <font color="#CC0000"><strong>صدور فاکتور رسمی&nbsp;</strong>و <strong>اشتراک گذاری</strong></font> آن با مشتری در نرم افزار <strong>'فروشگاه من'</strong></font><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏اپلیکیشن 'فروشگاه من ' برنامه <strong>بسیار کامل و مفیدی</strong> است برای کسانی که صاحب فروشگاه یا بوتیک هستند و یا برای کسانی که حتی در منزل کار اقتصادی انجام میدهند .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏توسط اپلیکیشن 'فروشگاه من' می توانید :</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><strong>کالاهای&nbsp;</strong>خود را به <strong>صورت نامحدود</strong> به همراه<font color="#FF0000"> <strong>قیمت&nbsp;</strong>و <strong>کد کالا</strong> و </font><strong><font color="#FF0000">عکس</font>&nbsp;</strong>ثبت نمایید و سپس کالای ثبت شما را به صورت عکس به همراه مشخصات برای مشتری های خود به <font color="#FF0000"><strong>اشتراک&nbsp;</strong></font>بگذارید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><strong>مشخصات مشتری های</strong> خود را به صورت <font color="#FF0000"><strong>نامحدود&nbsp;</strong></font>ثبت کنید . مشخصات شامل : <strong>نام مشتری ، کد مشتری و دو شماره تلفن</strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>به صورت نامحدود <font color="#FF0000"><strong>فاکتور&nbsp;</strong></font>صادر کنید و آن را به <strong>اشتراک&nbsp;</strong>بگذارید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏شما در این برنامه امکان <font color="#FF0000"><strong>ثبت مشخصات فروشگاهی</strong></font> خود را دارید . نرم افزار به طور <font color="#FF0000"><strong>خودکار&nbsp;</strong></font>مشخصات شما را در فاکتور نمایش داده و ثبت میکند . مشخصات فروشگاهی که میتوانید در برنامه وارد کنید شامل :&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<strong></strong></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><strong><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><font color="#009900">نام فروشگاه</font></strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3">‏<strong></strong></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3"><strong><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>دو شماره تلفن</strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3">‏<strong></strong></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3"><strong><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>آدرس فروشگاه</strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3">‏<strong></strong></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3"><strong><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>ایمیل</strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3">‏<strong></strong></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3"><strong><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>کانال یا صفحه تلگرام شما</strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3">‏<strong></strong></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3"><strong><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>وب سایت</strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3">‏<strong></strong></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900" size="3"><strong><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>درج امضا یا لوگوی فروشگاه ( به صورت عکس یا کشیدن امضا روی صفحه )</strong></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏در بخش فاکتور شما با وارد کردن<font color="#FF0000"> <strong>ت</strong><strong>نها یک حرف</strong></font> از کالای خود لیست تمام کالاهایی که شامل آن حرف هستند را مشاهده خواهید کرد و به راحتی می توانید با<font color="#FF0000"> <strong>یک کلیک</strong></font> کالا را در فاکتور وارد کنید . پس از انتخاب کالا برنامه به طور <font color="#FF0000"><strong>خودکار&nbsp;</strong></font>کد و قیمت کالا را درج خواهد کرد .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏شما با وارد کردن تعداد کالا در فاکتور مشاهده خواهید کرد که برنامه به <font color="#FF0000"><strong>صورت اتوماتیک مبلغ نهایی کالا</strong></font> را در بخش مربوطه اضافه خواهد کرد ..&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏همچنین در قسمت فاکتور شما امکان اضافه کردن برچسب یا یادداشت را به فاکتور خود دارید ...&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏شما در این اپلیکیشن امکان ویرایش تمام مشخصات کالاها ، ویرایش تمام مشخصات مشتری ها و ویرایش تمام مشخصات فروشگاه را خواهید داشت ...</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏در این برنامه یک ماشین حساب نیز قرار داده ایم تا براحتی بتوانید حساب و کتاب خود را بدون نیاز به خروج از برنامه و باز کردن ماشین حساب گوشی انجام دهید .</font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/safir.my.shop" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" align="bottom" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0"></a></div><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></p></div> text/html 2017-12-16T08:56:36+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار کارت بانک سفیر http://www.safireshgh-apps.ir/post/10 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/safireshgh.cardbank_8233be43-944d-4534-8ef5-b0f8e2fe62cd.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نسخه 1.8</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.cardbank_2efb71ba-54cd-47a4-95cb-d156674df269.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.cardbank_e2cbf240-ece1-4236-a7c4-00f4c90c566b.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">برنامه ای کاملا امن جهت ذخیره اطلاعات کارت های بانکی شما ....</font><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏&gt;&gt;&gt;امکان ذخیره کارت بانک های :</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">ملی</b></font></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">رسالت</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">ملت</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">سامان</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">پاسارگاد</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">صادرات</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">کشاورزی</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">پارسیان</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> مسکن</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">سپه</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">سینا</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">بانک شهر</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">انصار</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> اقتصاد نوین</font></b></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏' بانک های دیگر در آپدیت های بعدی اضافه خواهد شد '</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><b>امکان ایجاد الگو یا رمز عددی جهت ورود به برنامه و امنیت بیشتر</b></font></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">امکان تغییرات کامل در بخش الگو و رمز ورودی</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">امکان تماس صوتی با بانک ها</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">امکان انجام امور بانکی از طریق کدهای USSD بانک ها</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">خرید شارژ و پرداخت قبض از طریق سامانه های پرداخت</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">امکان افزودن نامحدود کارت های بانکی</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">امکان حذف و ویرایش کارت بانک</font></b></p><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/safireshgh.cardbank" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" align="bottom" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0"></a></div></div> text/html 2017-12-16T08:45:22+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار کتابخانه من http://www.safireshgh-apps.ir/post/9 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/safir.my.library_6ad63b34-0383-4f49-82de-881c2866ff30.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نسخه 1.5</font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safir.my.library_43b44a5c-124f-4031-accb-0fa818ca56e9.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safir.my.library_63d7b42f-6316-4b9f-8d0c-2891ec363630.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">این برنامه نرم افزار بسیار مفیدی است برای کسانی که کتاب خانه شخصی دارند و قصد دارند لیستی از کتابهایشان را در گوشی خود داشته باشند و آن را با دوستانشان به اشتراک بگذارند و همچنین دسترسی آسان تری به موضوعات کتابخانه خود پیدا کنند .</font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏در این نرم افزار شما میتوانید یک <strong>کتابخانه شخصی</strong> ایجاد کرده و تمامی اطلاعات کتب خود را به همراه <strong>عکس&nbsp;</strong>کتاب در آن ثبت نمایید و همواره اطلاعات کتب خویش را به همراه داشته و به <strong>اشتراک&nbsp;</strong>بگذارید ..</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏کتاب های خود را <strong>شماره گذاری</strong> کنید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font color="#006600">بین کتب <strong>جستجو&nbsp;</strong>کنید.</font></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>اطلاعات آنها را ثبت نمایید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>اطلاعات را پس از ثبت دوباره <strong>ویرایش</strong> نمایید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>اطلاعات کتاب را به صورت عکس به <strong>اشتراک&nbsp;</strong>بگذارید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>در بخش ثبت اطلاعات <strong>عکس&nbsp;</strong>کتاب را نیز از دو طریق گالری و دوربین گوشی به برنامه وارد و ثبت کنید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>به <strong>کتابخانه غنی و تخصصی آنلاین سفیرعشق</strong> دسترسی داشته باشید .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3">‏</font><font face="Mihan-IransansLight" color="#006600" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>کتبی را پس از ثبت <strong>حذف&nbsp;</strong>نمایید .</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏شما می توانید با وارد کردن<font color="#CC0000"> شماره کتاب ، نام کتاب ، نام نویسنده ، ناشر ، تاریخ انتشار ، تعداد صفحات ، لینک مطالعه آنلاین کتاب ، توضیحاتی مختصر در خصوص آن و همچنین بارگزاری عکس کتاب</font> در بخش مربوطه اطلاعات کتاب را ثبت و ذخیره نمایید و در هر زمان و هر مکان از طریق برنامه کتابخانه من به آن دسترسی داشته باشید.<br><font color="#000099">* پس از ثبت کتاب میتوانید در بین تمامی اطلاعات کتاب جستجو کنید .<br>* در این کتابخانه میتوانید نام کتابخانه خود را شخصی سازی کرده و نام دلخواه را بر آن بگذارید ..</font></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/samane.safireshgh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" align="bottom" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0"></a></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#000099"><br></font></font></p><p align="justify"><br></p></div> text/html 2017-12-16T07:41:19+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار سامانه سفیر عشق http://www.safireshgh-apps.ir/post/7 <div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><span><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/samane.safireshgh_b5c1a222-2011-4f0f-af3d-649719e82cd8.png" alt="" align="bottom" width="104" vspace="0" hspace="0" height="104" border="0"><br></span></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight">نسخه 4.3</font></font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><span></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/samane.safireshgh_df3815d3-c4e8-4cc6-bbb4-d3fdaca6421a.png" alt="" align="bottom" width="400" vspace="0" hspace="0" height="311" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/samane.safireshgh_139887ce-f5bf-4a82-9568-8623e033a286.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><span></span></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><span></span></font></div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><span><br>نرم افزاری که پیش رو دارید در حقیقت سه نرم افزار در یک نرم افزار است ...</span></font><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏این برنامه ابزاری است <font color="#FF0000">جهت ارتباط بهتر و راحت تر با وب سایت سفیر عشق</font> ... و همچنین برنامه ای است جهت <font color="#FF0000">تماشای زنده اماکن متبرکه</font> . علاوه بر آن ما بخشی جهت<font color="#009900"> شمارش اذکار</font> نیز در این برنامه قرار داده ایم .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">بخش اول این نرم افزار برای کسانی است که در وب سایت safireshgh.net عضو هستند .</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">بخش دوم نیز <font color="#FF0000">پخش زنده اماکن متبرکه </font>می باشد که لیست آنها را در زیر در بخش تغییرات قرار داده ایم ..</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏امکاناتی که در این برنامه در اختیار شما قرار داده ایم بدین شرح است :</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* دسترسی به وب سایت های : سفیرعشق ، مرور وقایع تاریخ ، ثقلین ، ساقی نامه ، کتابخانه تخصصی سفیرعشق ، شرح درد فراق ، استخاره با قرآن و فروشگاه سفیرعشق</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* ارسال پیامک به سامانه سفیرعشق</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* ارسال ایمیل به مدیریت</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* دسترسی به سایت سفیرعشق</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* امکان دریافت اعلان های مهم از سوی سیستم سایت</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* ذکرشمار</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* رادیو سفیرعشق</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* دسترسی به صفحه کمیته امداد</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏*دسترسی به کانال ویدیویی سفیرعشق</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* رابط کاربری زیبا</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* دسترسی به صفحه اینستاگرام سفیر عشق</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* دسترسی به کانال ویدئویی سفیر عشق</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* بخش آثار سفیر عشق جهت معرفی آثار نگاشته شده توسط استاد</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* کیو آر کد خوان</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* کانال رسمی تلگرام سفیرعشق</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏* پخش زنده اماکن متبرکه شامل :</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- مسجد الحرام (مکه)</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- مسجد النبی(مدینه)</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- حرم مطهر امیرالمومنین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- حرم مطهر امام حسین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- حرم مطهر امام رضا (5 صحن )</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- کاظمین حرم امامین ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس ع</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏- مسجد کوفه</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="3">‏-مسجد جمکران</font></p><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/samane.safireshgh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" align="bottom" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0"></a></div><p><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"></font></p> text/html 2015-06-25T06:28:08+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق ساخت نرم افزار اندروید برای وب سایت و وبلاگ شما http://www.safireshgh-apps.ir/post/4 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font size="5"><img src="http://s3.picofile.com/file/8195636900/logoapps_small.png" alt="" align="bottom" width="384" vspace="0" hspace="0" height="217" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3">ساخت نرم افزار اندروید برای<font color="#3333FF"> سایتها و وبلاگ های شما </font><br></font></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC0000">با قیمت عالی<br></font></b></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><font color="#CC0000"><b>با توجه به اینکه استفاده از موبایل و تبلت رو به گسترش است و هر کسی با در دست داشتن یک گوشی موبایل با سیستم عامل اندروید سعی میکند تا بسیاری از امور خود را به انجام رساند و دیگر استفاده از کامپیوتر و لپ تاپ جای خود را به گوشی های پیشرفته و اسمارت فون های جدید داده است ، گروه نرم افزاری سفیر عشق خدمات بسیار عالی را برای صاحبان سایت ها و وبلاگ ها و دیگر دوستان در کلیه بخش ها ارائه داده است .</b></font></b></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br><b>شما میتوانید با سفارش دادن یک نرم افزار اندروید برای سایت یا وبلاگ خود ارتباط نزدیک تر و بهتر و بیشتری با کاربرای خود برقرار کنید </b><b>و علاوه بر آن <font color="#CC0000">بر تعداد بازدید کنندگان خود بیفزایید</font> </b>.<br><b>در این نرم افزار می توان قابلیتهای خاصی از سایت یا وبلاگ خود را قرار دهید تا امکان ورود به سایت شما و برقراری ارتباط با شما و استفاده از امکانات سایت شما را بهتر و راحت تر در اختیار داشته باشد .</b><br><b>به این شیوه سایت یا وبلاگ شما بازدید بیشتر و در نتیجه کاربران بیشتر و امتیاز بیشتری خواهد شد </b><br><b>به عنوان پیشنهاد بخش هایی که میتوانید در نرم افزار خود قرار دهید شامل :</b><br><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> باز شدن وب سایت یا وبلاگ شما در خود نرم افزار</font></b><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان<font color="#FF0000"> ارسال پیامک</font> از درون نرم افزار به شما</font></b><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان<font color="#FF0000"> ارسال ایمیل</font> به شما از درون خود نرم افزار یا از طریق جیمیل یا ایمیل خود کاربر</font></b><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان باز کردن<font color="#FF0000"> صفحه اینستاگرام </font>شما از درون نرم افزار</font></b><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> <font color="#FF0000">طراحی آیکن اختصاصی</font> برای نرم افزار شما</font></b><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b>امکان قرار دادن <font color="#FF0000">چت روم</font> سایت یا وبلاگ در نرم افزار برای ارتباط نزدیک با کاربران</font></b><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b>امکان قرار دادن صفحات خاصی از وب سایت یا وبلاگتان در نرم افزار</font></b><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان قرار دادن <font color="#FF0000">ویدیوهای آپارات یا کلیپ های تبلیغاتی </font>خود در نرم افزار(میتوانید در آپارات</font></b><b><font color="#006600"> ثبت نام کرده</font></b><b><font color="#006600"> و&nbsp; کلیپ های خود را در آن آپلود کنید و سپس لینک صفحه خود را برای ما ارسال کنید تا ما در نرم افزار برای شما یه کانال ایجاد نماییم تا کاربر با کلیک بر روی کانال کلیپ های شما را مشاهده نماید )</font></b><br><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b>امکان <font color="#FF0000">ارسال اعلان یا به عبارتی نوتیفیکیشن</font> به موبایل تمامی کاربران از طریق سایت</font></b><br><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0">امکان قرار دادن موزیک پس زمینه برای نرم افزار و امکان قطع ان از هرجای نرم افزار<br></span></b><b><font color="#006600"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> و بسیاری امکانات دیگر به میل و در خواست شما</font></b><br><br><b>در نظر داشته باشید که قیمت ساخت نرم افزار توسط تیم ما بسیار متفاوت از قیمت های بازار است . </b><br><b>برای سفارش و اعلام موارد مورد نظر خود و شرح نرم افزار از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنید .</b><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><font color="#FF0000"><br>safireshgh.apps@gmail.com<br></font><font color="#FF0000">و همچنین میتوانید درخواست و سوالات خود را در قسمت نظرات همین مطلب اعلام نمایید ..<br><br></font></b></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font color="#CC33CC">* برای خانواده ها و گروه دوستان</font></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> اگر در نظر دارید که ارتباط نزدیک تری با اعضای خانواده یا فامیل خود داشته باشید </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> اگر یک وبلاگ یا سایت دارید و میخواهید که تمام اعضای خانواده تان براحتی بتوانند از طریق موبایل خود به همه نقاط ان دسترسی آسان داشته باشند </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> اگر میخواهید مطلب بنویسید و باقی اعضای خانواده تان از ان استفاده کنند و برای شما نظر ثبت نمایند</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> اگر میخواهید یک آلبوم عکس درست کنید و همه خانواده شما از درون نرم افزار آن را مشاهده نمایند</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> اگر میخواهید تمام خانواده تان از درون نرم افزار به اینستاگرام شما دسترسی داشته باشند</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> اگر میخواهید یک موزیک پلیر در نرم افزار داشته باشید و همه اعضای خانواده از آن استفاده نمایند</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ارسال پیام های ظاهر شونده و نوتیفیکیشن به گوشی تمام اعضای خانواده</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">و بسیاری امکانات دیگر</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">تنها با سفارش یک نرم افزار به ما میتوانید بسیاری امکانات را در اختیار داشته باشید و بدین ترتیب رابطه ای نزدیک تر با دوستان و یا خانواده خود داشته باشید ...</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC33CC" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">* برای مساجد و اهل آن</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> اعلام برنامه های مذهبی مساجد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> ارتباط نزدیک اهل مسجد با هم </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> ارسال اعلانات مهم از سوی مدیر به اهالی مسجد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> ارتباط با بخش های مختلف وب سایت مسجد از درون نرم افزار</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> ارسال پیام یا ایمیل به مدیر و یا به دیگر اهالی مسجد و هر یک از کاربران از درون نرم افزار</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان دسترسی به صفحه اینستاگرام مسجد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ساخت آلبوم عکس از برنامه های مسجد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ساخت یک کانال ویدیویی آنلاین</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">و بسیاری امکانات مورد درخواست شما</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">شما میتوانید تنها با سفارش یک نرم افزار به ما با قیمتی مناسب تمامی امکانات فوق و امکانات مورد نظر خود را در اختیار اهل مسجد قرار دهید ...</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC33CC" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><br></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC33CC" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC33CC" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">* برای ادارات و پایگاهها</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> اتصال به وب سایت ادارات و پایگاهها ازدرون نرم افزار</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ورد به بخش های مختلف سایت ادارات تنها با یک کلیک</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان پخش کلیپ های تبلیغاتی ادارات در برنامه</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ارسال تبلیغ و پیام ها از طرف مدیریت ادارات و پایگاهها برای کاربران و یا کارمندان</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ارسال پیامک و ایمیل از جانب کاربران برای مدیر ادارات </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ساخت بخش های مورد نظر شما برای ارتباط بهتر و بیشتر با کارکنان در ادارات </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">همه تنها در یک نرم افزار . با سفارش یک نرم افزار راحت تر و بهتر با ادارات و کارکنان خود ارتباط بگیرید ...</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC33CC" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC33CC" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC33CC" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">* برای مهدکودک ها و مدارس</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"> <img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0">امکان قرار دادن کلیپ های درسی </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان قرار دادن کانال کارتونی در نرم افزار</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b>امکان قرار دادن آلبو های عکس کودکانه</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ساخت یک وبلاگ و اتصال ان به نرم افزار و قرار دادن مطالب مورد نظرتان </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ارسال پیام برای مربی یا معلم از درون نرم افزار</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان ارسال پیام های دسته جمعی خاص از سوس مربی یا معلم برای کودکان یا محصلان و شاگرادنتان</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان قرار دادن موزیک های صوتی شاد کودکانه </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b> امکان قرار دادن کلیپ های صوتی درسی</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196176900/1435438454_Symbol_Check.png" alt="" align="bottom" width="23" vspace="0" hspace="0" height="23" border="0"></span></b>و بسیاری امکانات مد نظر شما</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">فقط یک نرم افزار با قیمتی مناسب به ما سفارش دهید تا بتوانید امکانات بسیاری را در اختیار بگیرید و با شاگردان خود در ارتباط باشید ...</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> <b><font color="#FF0000"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></font><br>کاربر گرامی برای درک بهتر می توانید نرم افزار سامانه سفیرعشق زیر را که برای یک وب سایت طراحی نموده ایم از همین صفحه دانلود و نصب کرده و بخش های آن را بررسی فرمایید .<br></b><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2015-06-25T06:20:26+01:00 www.safireshgh-apps.ir گروه نرم افزاری سفیر عشق نرم افزار اندروید استخاره با قرآن + ذکرشمار http://www.safireshgh-apps.ir/post/3 <div align="center"><img src="https://dl.myket.ir/newresizing/resize/medium/png/icon/safireshgh.estekhare.mahdi_d30184a1-d0e4-4cc1-9932-969bd47f443f.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">به نام خداوند رحمتگر مهربان</font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نسخه 3.8</font><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.estekhare.mahdi_7d10986a-9c84-433c-be3f-a238ac1494ad.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://cdn3.myket.ir/images/xlarge/image/myket/screenshot/safireshgh.estekhare.mahdi_fbec8f15-62f6-49ef-a0b7-7bac8cafeec1.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نرم افزاری که پیش رو دارید در حقیقت دو برنامه در یک برنامه است . در ابتدا ابزاری است جهت <font color="#FF0000">استخاره </font>با قرآن که آیات مربوط به استخاره را به صورت رندوم برای شما نمایش می دهد و سپس ذکر شماری است زیبا جهت ذکر گویی با قابلیت ذخیره تعداد اذکار ....</font><br></div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><b>رابط کاربری زیبا و ساده<br></b></font><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>توضیحات و بیان احادیث مربوط به استخاره قبل از انجام استخاره<br></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>دارای یک ذکرشمار زیبا با قابلیت ذخیره آخرین عدد ذکر<br></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>پخش صوت صلوات در منوی ذکرشمار<br></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>ذکر ایام هفته<br></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font> انتخاب آیات مربوط به استخاره به صورت رندوم و نمایش نتیجه استخاره به قلم استاد<br></font><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>ذکر شمار با قابلیت ذخیره اذکار</font></b><br><br><br><div align="center"><a href="https://myket.ir/app/samane.safireshgh" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1655325/myket256.png" alt="" align="bottom" width="100" vspace="0" hspace="0" height="100" border="0"></a></div><br>